Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36099
Title: Vấn đề về quản lý quy hoạch và chuyển đổi sử dụng đất rừng tại tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Từ Đức
Keywords: Quản lý quy hoạch
Chuyển đổi sử dụng đất rừng
Quảng Bình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.57-59
Abstract: Rừng và đất rừng có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người và sinh vật, đặc biệt là người dân gần rừng. Việc quy hoạch chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang đất rừng trồng tạo điều kiện cho người dân có thêm đất canh tác, phát triển sản xuất nâng cao đời sống. Tuy nhiên, hoạt động chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang sử dụng đất rừng trồng đang diễn ra ồ ạt, thiếu hợp lý ở một số địa phương trong thời gian qua đã cho thấy những bất cập trong quản lý về định hướng quy hoạch sử dụng đất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36099
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.