Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36101
Title: Trích dẫn hợp lý tác phẩm - thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở bậc đại học
Authors: Trần, Quang Trung
Keywords: Trích dẫn tác phẩm
Trích dẫn hợp lý tác phẩm
Môi trường giáo dục đại học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 14 .- Tr.32-42
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích thực trạng, nguyên nhân vi phạm trích dẫn hợp lý trong môi trường giáo dục đại học và đề xuất một số giải pháp khắc phục tình trạng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36101
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.