Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36113
Nhan đề: Tuyên ngôn Độc lập - ý chí và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Văn Thanh
Từ khoá: Tuyên ngôn Độc lập
Y chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 09 .- Tr.3-4
Tóm tắt: 75 năm qua đi, ý chí và khát vọng độc lập, tự do luôn trường tồn cùng dân tộc và đất nước Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36113
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
687.66 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.