Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36117
Nhan đề: Vùng đất Tây Ninh buổi đầu khai phá (từ đầu thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX)
Tác giả: Nguyễn, Đình Cơ
Từ khoá: Tây Ninh
Từ đầu thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 5 .- Tr.55-62,73
Tóm tắt: Bài viết: Mở đầu; Vùng đất Tây Ninh trong thời kỳ của các chúa Nguyễn (Thế kỷ XVII-XVIII); Vùng đất Tây Ninh trong thời kỳ của vua Nguyễn ( Nửa đầu thế kỷ XIX); Nhận xét.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36117
ISSN: 0866-7497
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.