Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36142
Title: Yếu tố tượng trưng phơi bày một thế giới khác trong thơ mông lung
Authors: Trần, Bích Ngọc
Keywords: Biểu tượng
Mơ hồ
Thơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.7-11
Abstract: Thuật ngữ "yếu tố tượng trưng" có nguồn gốc từ khái niệm "chủ nghĩa tượng trưng". Chủ nghĩa tượng trưng là chủ nghĩa thẩm mĩ mới, ra đời cùng với trào lưu thơ tượng trưng tại Pháp những năm cuối thế kỉ XIX.Từ Symbole (tượng trưng) trong tiếng Pháp vốn được rút từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là ném cùng một lúc, hay hợp lại một đồ vật bị chia đôi, hay sự gặp gỡ ngẫu nhiên của hai đồ vật. Từ nghĩa đó, tù symbolisme (chủ nghĩa tượng trưng) chỉ định thái độ chuyển đổi từ cái trừu tượng đến cái cụ thể hay ngược lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36142
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.