Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36144
Title: Sử dụng hồ sơ học tập hỗ trợ đánh giá năng lực toán học của học sinh ở trường phổ thông
Authors: Nguyễn, Thị Phương Đông
Nguyễn, Thanh Hưng
Keywords: Năng lực
Đánh giá năng lực
Học sinh
Trường phổ thông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.12-18
Abstract: Mục tiêu đánh giá (ĐG) kết quả giáo dục môn Toán là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về sự phát triển năng lực (PTNL) và sự tiến bộ của học sinh (HS) trên cơ sở yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp học, cấp học; điều chỉnh hoạt động dạy học, bảo đảm sự tiến bộ của từng HS và nâng cao chất lượng giáo dục môn Toán nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung [1].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36144
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.