Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36146
Title: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản quy phạm pháp luật - một số vấn đề cần hoàn thiện
Authors: Nguyễn, Quang Vỹ
Trần, Thị Thùy Trang
Keywords: Văn bản quy phạm pháp luật
Chỉ thị
Văn bản lập pháp
Nội dung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.19-24
Abstract: Từ việc nghiên cứu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), có thể khẳng định: Bên cạnh những tích cực, thành công mà nội dung văn bản pháp luật này mang lại cho quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội, giúp thực tiễn phát triển theo định hướng của Nhà nước thì vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến khái niệm, đặc điểm; cách sử dụng, đặt vị trí văn bản quy phạm pháp luật còn tồn tại những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế điều chỉnh cần thiết và phù hợp, không ngừng hoàn thiện pháp luật về "ban hành văn bản quy phạm pháp luật" ở nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36146
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.