Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36155
Title: Phương pháp học tiếng Trung thông qua trò chơi ngôn ngữ
Authors: Nguyễn, Hà Tâm
Keywords: Học tiếng Trung
Trò chơi ngôn ngữ
Phương pháp
Trường đại học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.42-46
Abstract: Hiện nay, hai ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới là tiếng Anh và tiếng Trung. Đặc biệt, mức độ phổ biến của tiếng Trung đang ngày một lan tỏa trên toàn thế giới. Tuy nhiên, kết quả học tập Tiếng Trung của đại đa số sinh viên (SV) còn rất hạn chế, khả năng sử dụng tiếng Trung trong học tập cũng như trong công tác chuyên môn sau khi ra trường chưa thực sự có hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36155
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.