Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36159
Nhan đề: Khái quát về kết hợp từ tiếng Anh và một số gợi ý trong dạy - học kết hợp từ cho sinh viên
Tác giả: Đỗ, Thu Phương
Từ khoá: Các cụm từ
Ngôn ngữ
Học và dạy tiếng Anh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.47-52,57
Tóm tắt: Từ vựng là một trong những lĩnh vực kiến thức về ngôn ngữ, có ý nghĩa lớn đối với người học trong việc tiếp thu ngôn ngữ [4]. Đó là một yếu tố liên kết bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và vai trò của từ vựng trong quá trình học tập, sử dụng một ngôn ngữ là đặc biệt quan trọng [1 ].
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36159
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.