Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36162
Title: Nhiễm trùng tiểu ở người cao tuổi
Authors: Bùi, Minh Trạng
Keywords: Nhiễm trùng tiểu
Người cao tuổi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 610 .- Tr.22-23
Abstract: Nhiễm trùng đường tiểu là một bệnh rất hay gặp ở người cao tuổi. Bệnh bao gồm tình trạng nhiễm trùng của đường tiểu trên và đường tiểu dưới. Khi con người càng cao tuổi thì các bộ phận trong cơ thể càng bị lão hóa. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sự lão hóa của thận ở người, người ta nhận ra rằng khả năng thích ứng của thận rất tốt đối với quá trình tích tuổi của cơ thể. Khi có tuổi thì kích thước thận sẽ giảm đi, lưu lượng máu qua thận giảm và mức lọc cầu thận cũng giảm. Tuy nhiên, việc giảm lưu lượng nước tiểu và giảm dòng chảy sẽ gây ra nguy cơ nhiễm trùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36162
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.