Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36165
Title: Một số vấn đề về tùy nghi trong quản lí hành chính ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hoàng, Thị Lan Phương
Keywords: Quyền tự quyết định hành chính
Quyền tự quyết định
Kiểm soát theo quyết định của chính quyền
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.63-68
Abstract: Quản lí hành chính là hoạt động mang tính chủ động, sáng tạo. Hầu như pháp luật không quy định ràng buộc các chủ thể quản lí hành chính phải xử sự thế nào trước một công việc, tình huống quản lí cụ thể. Vì vậy, các chủ thể quản lí hành chính phần lớn tự quyết định việc lựa chọn xử sự sao cho phù hợp với tình hình thực tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36165
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.