Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36169
Title: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Authors: Phạm, Thị Thúy
Keywords: Xử phạt vi phạm hành chính
Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.74-77
Abstract: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) có vai trò rất quan trọng trong xử lý những chủ thể vi phạm, lập lại kỷ cương và hướng tới mục đích cuối cùng là BVMT. Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rất rõ về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36169
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.