Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36169
Nhan đề: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Tác giả: Phạm, Thị Thúy
Từ khoá: Xử phạt vi phạm hành chính
Bảo vệ môi trường
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.74-77
Tóm tắt: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) có vai trò rất quan trọng trong xử lý những chủ thể vi phạm, lập lại kỷ cương và hướng tới mục đích cuối cùng là BVMT. Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rất rõ về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36169
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.