Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36173
Title: Vấn đề bảo vệ quyền của người Lao động nước ngoài từ thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng Lao động tại tòa án Việt Nam
Authors: Trần, Thúy Hằng
Keywords: Người Lao động nước ngoài
Bảo vệ lao động người nước ngoài
Hợp đồng Lao động
Giấy phép lao động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.84-89,101
Abstract: Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Lao động năm 2012 đã quy định về các quyền của người lao động (NLĐ) tạo ra hành lang pháp lý cho người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các cơ quan khác có liên quan tôn trọng, bảo vệ các quyền của NLĐ, bao gồm NLĐ Việt Nam và NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36173
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.