Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36192
Nhan đề: Bàn thêm về dòng họ Mạc ở Hà Tiên và đối sách của các chúa Nguyễn
Tác giả: Lê, Bá Vương
Nguyễn, Đình Cơ
Từ khoá: Dòng họ Mạc
Đối sách
Hà Tiên
Chúa Nguyễn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 8 .- Tr.16-23
Tóm tắt: Bài viết; Tham vọng cát cứ của họ Mạc trên đất Hà Tiên; Chính sách của các chúa Nguyễn đối với họ Mạc; Kết luận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36192
ISSN: 0866-7497
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.