Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36194
Nhan đề: Nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội của người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm, Thanh Hải
Từ khoá: Dịch vụ xã hội
Người lao động nhập cư
Nhu cầu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.118-124
Tóm tắt: Trong những năm gần đây ở một số quận ven của Thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình đô thị hóa với tốc độ rất cao, tạo nên lực hút người lao động từ nơi khác nhập cư vào tìm kiếm việc làm và sinh sống, làm cho quá trình tăng dân số cơ học tăng nhanh gây nhiều hệ lụy đi kèm khi cơ sở hạ tầng không theo kịp dân số.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36194
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.