Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36202
Title: Cháy và thiệt hại do cháy gây ra tại Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Đinh, Ngọc Khánh Linh
Keywords: Thiệt hại do cháy gây
Tình hình
Số người chết
Số người bị thương
Thiệt hại về tài sản
Thống kê
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.131-137,154
Abstract: Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, trên cả nước ngày càng xuất hiện nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các khu kinh tế tập trung với quy mô ngày càng lớn, dây chuyền công nghệ ngày càng hiện đại, đắt tiền, khối lượng hàng hóa, vật tư của các cơ sở tập trung ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, nhiều khu dân cư, tổ hợp nhà cao tầng được xây dựng, nhiều loại vật liệu dễ cháy được sử dụng để xây dựng các công trình này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36202
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.