Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36203
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTào, Thị Quyên-
dc.contributor.authorĐiệp, Văn Chiến-
dc.date.accessioned2020-10-07T08:23:38Z-
dc.date.available2020-10-07T08:23:38Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2525-2585-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36203-
dc.description.abstractViệc vận dụng và phát triển những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước là yêu cầu tất yếu, khách quan trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Nhưng vận dụng như thế nào, theo nguyên tắc nào? Bài viết phân tích các quan điểm cần quán triệt trong quá trình vận dụng, bảo đảm sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.41-45-
dc.subjectChủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nướcvi_VN
dc.titleQuan điểm về tự vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nướcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.