Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36214
Title: Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao vốn từ vựng cho sinh viên khối kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Authors: Vũ, Lan Hương
Keywords: Từ vựng tiếng Anh
Sơ đồ tư duy
Dạy từ vựng
Tự học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.149-154,174
Abstract: Phương pháp dạy - học Tiếng Anh từ lâu đã là một trong những đề tài thu hút nhiều sự chú ý của các học giả trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Người học ngày càng có nhiều nguồn tài liệu phong phú, phương pháp học Tiếng Anh đa dạng hỗ trợ việc tiếp nhận ngôn ngữ. Vai trò của người học trong quá trình này cũng dần tự chủ hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36214
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.