Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36228
Nhan đề: Tổ chức thực hiện chương trình tương đương ở Philippin và kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Dương, Thị Oanh
Từ khoá: Chương trình tương đương
Philippin
Việt Nam
Khu vực châu Á -Thái Bình Dương
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.175-180
Tóm tắt: Lý do cho sự phát triển của các chương trình tương đương ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương là nhiều quốc gia trong khu vực có dân số đông, tỷ lệ biết chữ thấp và thiếu các nguồn lực cần thiết để mở rộng hệ thống giáo dục chính quy đủ để đáp ứng nhu cầu giáo dục. Trong tình huống như vậy, một hệ thống thay thế phải được tìm thấy.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36228
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.