Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36231
Title: Nhận thức bước đầu về phương pháp nghiên cứu trong quan hệ quốc tế
Authors: Lê, Lêna
Keywords: Phương pháp nghiên cứu
Quan hệ quốc tế
Định lượng
Định tính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.70-82
Abstract: Quan hệ quốc tế, với tư cách là một lĩnh vực nghiên cứu, đã phát triển trên nhiều mặt. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế là một chủ đề ít được luận bàn tới. Những câu hỏi xung quanh việc đâu là phương pháp phổ biến trong nghiên cứu quan hệ quốc tế, liệu có cần thiết phải có phương pháp để nghiên cứu quan hệ quốc tế, hay có hay không một hệ thống phương pháp riêng của ngành… vẫn khó có câu trả lời. Bài viết sau đây sẽ đưa ra những nhận thức bước đầu về phương pháp nghiên cứu trong quan hệ quốc tế. Tác giả sẽ chỉ ra xu hướng phát triển và phân loại của các phương pháp nghiên cứu, tính cần thiết trong việc áp dụng phương pháp trong nghiên cứu quốc tế và lý giải tính đa dạng của các phương pháp được áp dụng trong ngành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36231
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
995.55 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.