Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36242
Title: Mở cửa thị trường dầu lửa tương lai và tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Keywords: Dầu lửa
Thị trường dầu lửa tương lai
Tầm nhìn chiến lược
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.03-07
Abstract: Ngày 26/03/2018 Trung Quốc khai trương thị trường dầu lửa tương lai giao dịch bằng đồng nhân dân tệ (NDT) tại Thượng Hải sau 25 năm ý tưởng xây dựng từ hồi đầu thập niên 1990. Bài viết này xem xét bước tiến này của Trung Quốc trong bối cảnh rộng lớn hơn của một chiến lược tới siêu cường kinh tế toàn cầu, và đi đến những điểm kết luận cơ bản như sau: i) Đây là thời điểm thích hợp cho hành động này; ii) Mục đích và lợi ích ngắn hạn là giúp các nhà đầu tư của Trung Quốc không phải mất phí hoán đổi tiền tệ và phí quản trị rủi ro tiền tệ; iii) Các lợi ích dài hạn giúp Trung Quốc tạo được sự độc lập và đối trọng với các thị trường ở Mỹ và ở Anh; từ đó tăng quyền lực trong sự tham gia toàn cầu như tạo vùng ảnh hưởng quốc tế; và iv) Tuy nhiên, giá trị và mức ảnh hưởng toàn cầu của thị trường này là không đáng kể do còn nhiều hạn chế như tính chất đầu cơ cao, và còn nhiều sự can thiệp của nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36242
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.