Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36253
Title: Công nghệ tài chính và giải pháp trong quản lý thị trường chứng khoán
Authors: Đào, Lê Minh
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Cách mạng công nghệ 4.0
Công nghệ tài chính
Quản lý thị trường chứng khoán
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.63-70
Abstract: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư – còn được gọi là Cách mạng công nghệ 4.0 – liên quan đến tập hợp các công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, robot tư vấn, blockchain… đang làm thay đổi các hệ thống xã hội, hệ thống kinh tế và chính trị. Trong lĩnh vực tài chính nói chung hay thị trường chứng khoán nói riêng, việc áp dụng hàng loạt công nghệ tài chính (Finacial technology – Fintech) hướng đến lợi ích tiềm năng sẽ làm giảm rủi ro và chi phí giao dịch cũng như tăng tính thanh khoản và tính minh bạch cho thị trường. Ứng dụng Fintech được các nhà quản lý, các tổ chức quốc tế chú trọng phối kết hợp với các bên tham gia thị trường để triển khai hiệu quả, nghiên cứu phương thức quản lý, giám sát đảm bảo an toàn vì lợi ích của các bên tham gia thị trường. Bài viết này phân tích những lợi ích tiềm năng đồng thời cũng phát thảo những rủi ro, từ đó khuyến nghị trong quản lý và giám sát mới để nắm bắt đầy đủ tiềm năng của Fintech và làm cho tổng thể thị trường tài chính nói chung hay thị trường chứng khoán nói riêng trở nên kiên cường hơn trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36253
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.