Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36265
Nhan đề: Mô hình nghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân tại UBND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Tác giả: Nguyễn, Thành Tướng
Từ khoá: Mô hình nghiên cứu
Yếu tố
Dịch vụ
Hành chính công
Hài lòng
Người dân
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.106-107,61
Tóm tắt: Các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công tại cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) hết sức quan trọng, CQHCNN bên cạnh chức năng quản lý còn có chức năng phục vụ những dịch vụ cần thiết cho người dân để họ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân. Vì vậy để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công thì cần phải nghiên cứu yếu tố nào tác động bên trong hay bên ngoài, mức độ tác động đến đâu để giúp các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nâng cao được chất lượng phục vụ của mình đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đặt ra.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36265
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.