Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36269
Title: Phân vùng và đặc điểm diễn biến mưa ở Cà Mau
Authors: Nguyễn, Ngọc Ân
Nguyễn, An Bình
Huỳnh, Song Nhật
Trần, Anh Phương
Phạm, Việt Hòa
Keywords: Cà Mau
Phân vùng
Đặc điểm
Mưa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 16 .- Tr.22-24
Abstract: Cà Mau là vùng khó khăn về nguồn nước ngọt, nước trên kênh rạch chủ yếu là nước mặn, nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt chủ yếu là nước mưa và nước dưới đất. Một mặt nguồn nước ngầm ở Cà Mau đang có những dấu hiệu suy thoái như: Ô nhiễm, nhiễm mặn, sụt giảm tầng nước ngầm do các hoạt động khai thác tràn lan, mặt khác tài nguyên nước mưa là một nguồn tài nguyên dồi dào ở Cà Mau với lượng mưa trung bình năm cao nhất ở Đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL). Ảnh hưởng biến đổi khí hậu và các quá trình ENSO diễn ra ngày càng gay gắt đã gây ra sự phức tạp và khó nhận biết cả về lượng mưa và thời gian mưa trong năm. Nghiên cứu này đã tiến hành phân vùng và đánh giá chi tiết đặc điểm diễn biến mưa tại Cà Mau, sử dụng chuỗi dữ liệu liên tục từ 1980 đến 2016 để phân tích theo mô hình không gian - thời gian. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề cập tới các tác động của biến đổi khí hậu và các quá trình ENSO, từ đó đưa ra những quy luật và chế độ mưa, phân vùng mưa ở Cà Mau và đề xuất những giải pháp khai thác sử dụng hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36269
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.