Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36294
Title: Thay đổi mô hình tăng trưởng tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao
Keywords: Mô hình tăng trưởng
Nền kinh tế thu nhập cao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 08 .- Tr.24-26
Abstract: Mới đây, tại buổi Lễ công bố báo cáo “Việt Nam năng động tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao”, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng: Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, nhưng trong thời gian tới, lợi thế sẽ giảm dần và phải đối mặt với những bất lợi mang tính toàn cầu. Chính vì vậy, mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cần đặt trọng tâm vào tăng năng suất, dựa vào đổi mới sáng tạo và phát huy 4 nguồn vốn quan trọng (doanh nghiệp năng động; cơ sở hạ tầng hiệu quả; lao động có kỹ năng và cơ hội cho tất cả mọi người; nền kinh tế xanh).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36294
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
706.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.