Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36314
Title: Giải pháp đột phá trong thay thế, sửa chữa cột ăng-ten trạm BTS
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Nguyễn, Lê Đạt
Keywords: Cột ăng-ten
Trạm thu phát sóng thông tin di động BTS
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 08 .- Tr.43-46
Abstract: Cột ăng-ten là thành phần chính của trạm thu phát sóng thông tin di động BTS (Base Transceiver Station) - một loại công trình hạ tầng viễn thông quan trọng. Hiện nay trên toàn quốc, số lượng cột ăng-ten bị hỏng, cần sửa chữa, thay thế khá lớn (khoảng 2.000 chiếc). Nhằm tìm ra giải pháp thay thế, sửa chữa hiệu quả, tối ưu mà không cần phải tắt trạm làm gián đoạn quá trình khai thác của các nhà mạng, các kỹ sư của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel (VTK) đã nghiên cứu thành công giải pháp “thay thế đốt cột ăng-ten dây co bị hư hỏng ở giữa”. Giải pháp đã được triển khai thử nghiệm ở Phú Thọ và Hà Tĩnh đạt hiệu quả cao, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn thực sự có ý nghĩa trong công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36314
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
709.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.