Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36326
Title: Kế toán trưởng vai trò, vị thế trong thể chế kinh tế mới
Authors: Đặng, Văn Thanh
Keywords: Kế toán trưởng
Vai trò
Vị thế
Kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.02-03
Abstract: Lật giở các báo cáo tài chính thường niên của đơn vị, Tập đoàn, Công ty, thậm chí là một bộ, một ngành, bên cạnh chữ ký thủ trưởng, của giám đốc, tổng giám đốc,... là chữ ký kế toán trưởng. Ta thấy ấm lòng và tự hào về một chức danh nghề nghiệp, một chữ ký đảm bảo sự tin cậy, chính xác của thông tin tài chính, một chữ ký xác định trách nhiệm trước pháp luật về kỷ cương tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36326
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
763.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.