Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36342
Title: Tiềm năng sử dụng thực vật sản xuất vắc xin cho người và động vật
Authors: Chu, Đức Hà
Lê, Thị Ngọc Quỳnh
Lê, Hà Minh
La, Việt Hồng
Phạm, Phương Thu
Nguyễn, Văn Lộc
Phạm, Xuân Hội
Keywords: Sử dụng thực vật
Sản xuất vắc xin
Người
Động vật
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 08 .- Tr.58-60
Abstract: Một trong những biện pháp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm hiệu quả nhất là tiêm chủng. Hiện nay các tế bào của vi khuẩn E. coli, nấm men, côn trùng và động vật có vú đang được sử dụng để sản xuất vắc xin nhờ có những hệ thống biểu hiện khác nhau, tuy nhiên nền tảng thông thường này vẫn tồn tại một số giới hạn như hạn chế sự sửa đổi sau phiên mã, giá thành cao và khó mở rộng. Do vậy, hệ thống biểu hiện của thực vật được coi như một nền tảng hấp dẫn để sản xuất những vắc xin tái tổ hợp nhanh, hiệu quả, an toàn và có thể mở rộng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36342
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
714.71 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.