Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36344
Title: Nâng cao vị thế VICA trên thị trường thương mại dịch vụ kế toán
Authors: Nguyễn, Ngọc Quang
Keywords: Vị thế
Vica
Thị trường
Thương mại dịch vụ
Kế toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.7-8
Abstract: Sau gần 8 năm hoạt động, đến nay Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) đã có 72 hội viên tổ chức và 42 hội viên cá nhân chính thức. Đây là sự phát triển đáng ghi nhận nhưng thực sự chưa tương xứng với quy mô của ngành Dịch vụ kế toán (DVKT) tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36344
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
711.49 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.