Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36353
Title: Tổng kiểm toán Nhà nước chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2021
Authors: Khánh Vy
Keywords: Kiểm toán nhà nước
Xây dựng
Kế hoạch
Kiểm toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.9-10
Abstract: Trong tháng 7/2020, toàn Ngành đã tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2020. Tổng KTNN đã ký ban hành Công điện số 812/CĐ-KTNN, ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. KTNN đã hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển công chức KTNN năm 2020 Vòng 1; tổ chức thành công Cuộc họp trực tuyến của Ban điều hành ASOSAI 55.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36353
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
764.41 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.