Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36353
Nhan đề: Tổng kiểm toán Nhà nước chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2021
Tác giả: Khánh Vy
Từ khoá: Kiểm toán nhà nước
Xây dựng
Kế hoạch
Kiểm toán
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.9-10
Tóm tắt: Trong tháng 7/2020, toàn Ngành đã tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2020. Tổng KTNN đã ký ban hành Công điện số 812/CĐ-KTNN, ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. KTNN đã hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển công chức KTNN năm 2020 Vòng 1; tổ chức thành công Cuộc họp trực tuyến của Ban điều hành ASOSAI 55.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36353
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
764.41 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.