Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36363
Title: Xây dựng thang đo chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp niêm yết
Authors: Đào, Thị Nhung
Keywords: Chất lượng
Phương pháp nghiên cứu định tính
Thang đo đo lường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.46-49
Abstract: Dựa trên quan điểm đo lường chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính theo đặc tính của chuẩn mực kế toán quốc tế, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật thảo luận tập trung với các chuyên gia để thực hiện xây dựng, hiệu chỉnh, bổ sung các thang đo đo lường chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính phù hợp với doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36363
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.