Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36365
Title: Áp dụng nguyên tắc giá trị hợp lý tại công ty chứng khoán: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Tuấn Duy
Keywords: Khung pháp lý
Giá trị hợp lý
Kế toán
Công ty chứng khoán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.53-55
Abstract: Bài viết tổng hợp thực trạng khung pháp lý về giá trị hợp lý và thực trạng áp dụng giá trị hợp lý tại các công ty chứng khoán Việt Nam, đồng thời đề xuất một số nội dung cần tập trung hoàn thiện nhằm đẩy mạnh áp dụng giá trị hợp lý trong hệ thống kế toán doanh nghiệp nói chung và công ty chứng khoán nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36365
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.