Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36366
Title: Mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp chế biến gỗ Nam Trung Bộ
Authors: Lê, Văn Tân
Keywords: Nhân tố tác động
Kế toán quản trị chi phí
Doanh nghiệp chế biến gỗ
Nam Trung Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.56-59
Abstract: Kế toán quản trị chi phí là một công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho nhà quản trị trong việc hoạch định, kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả và đem lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Bằng việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan kết hợp phỏng vấn chuyên gia, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất về các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ nhằm giúp cho nhà quản trị xác định được các điều kiện phù hợp để áp dụng thành công kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36366
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.