Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36370
Title: Lập kế hoạch kiểm toán hoạt động trong ngân hàng thương mại do kiểm toán nội bộ thực hiện
Authors: Trần, Phương Thùy
Keywords: Kiểm toán hoạt động
Kiểm toán nội bộ
Lập kế hoạch kiểm toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.74-78,86
Abstract: Lập kế hoạch kiểm toán luôn là một khâu rất quan trọng trong quá trình kiểm toán nói chung và kiểm toán hoạt động nói riêng. Kế hoạch trong kiểm toán hoạt động cần xác định thời gian, nhân sự, nội dung, chương trình kiểm toán và đặc biệt cần thiết lập hệ thống tiêu chí đánh giá, các câu hỏi cho các vấn đề lớn theo từng phương pháp tiếp cận để có kế hoạch kiểm toán khoa học, rõ nét và toàn diện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36370
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.