Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36370
Nhan đề: Lập kế hoạch kiểm toán hoạt động trong ngân hàng thương mại do kiểm toán nội bộ thực hiện
Tác giả: Trần, Phương Thùy
Từ khoá: Kiểm toán hoạt động
Kiểm toán nội bộ
Lập kế hoạch kiểm toán
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.74-78,86
Tóm tắt: Lập kế hoạch kiểm toán luôn là một khâu rất quan trọng trong quá trình kiểm toán nói chung và kiểm toán hoạt động nói riêng. Kế hoạch trong kiểm toán hoạt động cần xác định thời gian, nhân sự, nội dung, chương trình kiểm toán và đặc biệt cần thiết lập hệ thống tiêu chí đánh giá, các câu hỏi cho các vấn đề lớn theo từng phương pháp tiếp cận để có kế hoạch kiểm toán khoa học, rõ nét và toàn diện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36370
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.