Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36378
Title: Giá đường dự báo sẽ tăng
Authors: H. Vân
Keywords: Hiệp hội mía đường
Dự báo
Phục hồi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 08+09 .- Tr.8-10
Abstract: Đối với Việt Nam, Hiệp hội mía đường (VSSA) nhận định, nhu cầu tiêu thụ đường dự kiến sẽ dần phục hồi nhưng trên thị trường có cả nguồn cung các loại đường có nguồn gốc nước ngoài và tồn kho cao nên sẽ không có hiện tượng thiếu hụt. VSS) cho biết vụ ép mía 2019/2020 của ngành mía đường Việt Nam đã kết thúc trong tháng 5/2020. Sản lượng lũy kế từ đầu vụ đến khi kết thúc vụ ép được khoảng 7,4 triệu tấn mía và sản xuất được gần 770.000 tấn đường các loại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36378
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.