Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36386
Title: Đồng USD giảm giá suốt nhiều tháng qua
Keywords: Đồng USD
Giá
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 08+09 .- Tr.29-31
Abstract: Đồng USD từ đầu năm 2020 có xu hướng tăng, kéo dài tới hết quý 1/2020 khi giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn trước tác động của đại dịch Covid-19. Cuối tháng 3/2020, đồng tiền này đạt mức cao nhất trong vòng ba năm rưỡi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36386
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.