Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36399
Title: Đồng chí Nguyễn Duy Trinh và cách mạng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Nguyễn Duy Trinh
Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(357) .- Tr.68-72
Abstract: Đồng chí Nguyễn Duy Trinh (tên khai sinh là Nguyễn Đình Biền), sinh ngày 15-7-1910, tại làng cổ Đan, tổng Đặng Xá, nay là xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Với 75 tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí được phân công đảm trách nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, như: ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm ủy ban Khoa học Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao... Đồng chí là đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII. Trên các cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Duy Trinh luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; là tấm gương mẫu mực về đạo đức của người cộng sản. Với những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36399
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.