Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3641
Title: Nghiên cứu thành phần loài và tính kháng oxy hóa của các loài thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) tại Núi Cấm, tỉnh An Giang
Authors: Phùng, Thị Hằng
Nguyễn, Thị Thùy Nhiên
Keywords: Sư phạm Sinh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Description: 129 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3641
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.