Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36433
Title: Đề xuất khung đề thi tuyển dụng viên chức
Authors: Bùi, Đức Hiếu
Keywords: Tuyển dụng viên chức
Khung đề thi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17 .- Tr.15-17
Abstract: Tuyển chọn nhân lực chuyên môn có chất lượng nói chung, viên chức nói riêng là công việc quan trọng được Bộ TN&MT đặc biệt quan tâm kể từ khi thành lập đến nay. Các thế hệ lãnh đạo Bộ luôn chú trọng công tác này. Để nâng cao công tác tuyển dụng viên chức, vấn để cấp thiết hiện nay là cần xây dựng và đề xuất đề xuất khung đề thi khi tuyển dụng viên chức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36433
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.