Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36436
Title: Giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025
Authors: Phan, Văn Hùng
Keywords: Xây dựng nông thôn mới
Dân tộc thiểu số
Miền núi đặc biệt khó khăn
Giai đoạn 2021-2025
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 09 .- Tr.26-28
Abstract: Nhờ những chính sách đặc thù hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đặc biệt khó khăn được ban hành kịp thời nên kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) tại khu vực này đã đạt được nhiều kết quả, góp phần vào thành công chung trong xây dựng NTM trên cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vùng DTTS&MN còn gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, hiểm trở, chia cắt, cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại chưa phát triển..., rất cần có những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy xây dựng NTM ở khu vực này trong giai đoạn tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36436
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
693.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.