Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36437
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan, Duy Quang-
dc.date.accessioned2020-10-09T01:23:48Z-
dc.date.available2020-10-09T01:23:48Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3670-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36437-
dc.description.abstractBài viết khái quát một số đặc điểm lớn của vốn xã hội Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa, đánh giá một số tác động tích cực và tiêu cực của nó đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở Trung Quốc. Trên cơ sở này, bài viết đi đến nhận định chung nhất về tình hình vốn xã hội tại Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa, và rút ra một số khía cạnh tham khảo sơ bộ về chính sách.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.18-26-
dc.subjectCải cách mở cửavi_VN
dc.subjectTrung Quốcvi_VN
dc.subjectXã hội Trung Quốcvi_VN
dc.subjectVốn xã hộivi_VN
dc.titleGóp phần tìm hiểu vốn xã hội ở Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.