Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36439
Title: Quản lý chất thải phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên: thách thức đối với ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng, khoáng sản
Authors: Đặng, Thanh Lương
Keywords: Phóng xạ có nguồn ngốc tự nhiên
Thách thức
Ngành công nghiệp
Chế biến quặng
Khoáng sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 09 .- Tr.29-31
Abstract: Hiện nay, các hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản chứa chất phóng có nguồn gốc tự nhiên (Naturally Occurring Radioactive Material - NORM) như đất hiếm, sa khoáng titan, than đá, dầu khí… có xu hướng ngày càng gia tăng. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, các hoạt động này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ con người và môi trường. Hiện tại, việc kiểm soát và quản lý NORM trong các ngành công nghiệp vẫn đang còn nhiều hạn chế và thiếu những quy định và tiêu chí cụ thể, rất cần được chúng ta quan tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36439
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
715.57 kBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.