Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36439
Nhan đề: Quản lý chất thải phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên: thách thức đối với ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng, khoáng sản
Tác giả: Đặng, Thanh Lương
Từ khoá: Phóng xạ có nguồn ngốc tự nhiên
Thách thức
Ngành công nghiệp
Chế biến quặng
Khoáng sản
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 09 .- Tr.29-31
Tóm tắt: Hiện nay, các hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản chứa chất phóng có nguồn gốc tự nhiên (Naturally Occurring Radioactive Material - NORM) như đất hiếm, sa khoáng titan, than đá, dầu khí… có xu hướng ngày càng gia tăng. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, các hoạt động này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ con người và môi trường. Hiện tại, việc kiểm soát và quản lý NORM trong các ngành công nghiệp vẫn đang còn nhiều hạn chế và thiếu những quy định và tiêu chí cụ thể, rất cần được chúng ta quan tâm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36439
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
715.57 kBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.