Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36440
Title: Cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ trong giai đoạn mới: Tác động đối với cộng đồng ASEAN
Authors: Trường Lưu
Keywords: ASEAN
Cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung
Quan hệ Mỹ – Trung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.35-44
Abstract: Đại dịch Covid-19 đã tác động tới quan hệ quốc tế khu vực Đông Á, nhất là trong vấn đề Biển Đông, cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ tại đây đã diễn ra theo chiều hướng căng thẳng leo thang. Bài viết tập trung đánh giá hiện tượng và phân tích bản chất của cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ thời gian vừa qua, từ đó bàn về tác động của nó tới khu vực Đông Nam Á và đối sách của cộng đồng ASEAN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36440
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.