Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36448
Title: Tác động từ tài trợ của Nafosted đối với ngành Toán thông qua các công bố quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Đặng, Thị Minh Huệ
Keywords: Tài trợ của Nafosted
Ngành Toán
Công bố quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 09 .- Tr.36-38
Abstract: Công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI được coi là tiêu chí quan trọng quyết định “số mệnh” ở cả “đầu vào” và “đầu ra” của mỗi đề tài do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ. Trong những năm gần đây, chủ đề công bố quốc tế được nhiều tác giả đề cập, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động tài trợ từ Nafosted đối với các công bố quốc tế trong các lĩnh vực khoa học. Bằng cách tiếp cận cơ sở dữ liệu Web of Science, các tác giả đã phân tích 2.888 công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc ngành Toán học giai đoạn 2000-2019. Kết quả cho thấy, nếu số lượng công bố quốc tế giai đoạn 2000-2009 (trước khi Nafosted hoạt động) ghi nhận cho Việt Nam là 553 (có ít nhất 1 tác giả có địa chỉ Việt Nam) thì sang giai đoạn 2010-2019 con số này tăng hơn 4 lần (đạt 2.327). Nếu chỉ tính số công bố quốc tế ghi nhận nguồn tài trợ từ Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019, các công bố quốc tế do Nafosted tài trợ chiếm tới 80%. Điều này cho thấy, nguồn tài trợ từ Nafosted có tác động rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành Toán học nói riêng và nghiên cứu cơ bản tại Việt Nam nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36448
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
695.55 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.