Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36453
Title: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong y tế và một số khuyến nghị
Authors: Lê, Thanh Hòa
Ngô, Đình Bính
Nguyễn, Đức Hoàng
Lê, Trọng Tài
Tạ, Việt Dũng
Keywords: Ứng dụng
Công nghệ vi sinh
Y tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 09 .- Tr.39-41
Abstract: Công nghệ vi sinh (CNVS) có vai trò quan trọng trong sản xuất chế phẩm sinh học và cung ứng dịch vụ y tế bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Công nghệ này quyết định trên 50% số lượng và chất lượng sản phẩm thuốc/kháng sinh và thực phẩm chức năng; trên 80% sản phẩm sinh học có hoạt tính cao; gần 100% các sản phẩm vắc xin và probiotic cho người. Tại Việt Nam, CNVS được ứng dụng chủ yếu vào sản xuất chất hoạt tính sinh học, các chế phẩm chẩn đoán, vắc xin và probiotic cho người. Bài viết giới thiệu hiện trạng ứng dụng CNVS trong y tế tại Việt Nam và đưa ra một số đề xuất nhằm phát triển lĩnh vực này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36453
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
700.03 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.