Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36457
Title: Nghiên cứu sinh trưởng của loài keo lai [Acacia mangium và acacia auriculiformis] ở một số vùng thuộc tỉnh Gia Lai
Authors: Ngô, Văn Long
Nguyễn, Minh Thanh
Lê, Xuân Trường
Dương, Thanh Hải
Keywords: Keo lai
Gia Lai
Rừng trồng
Sinh trưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 06 .- Tr.78-86
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành tại 3 công ty trồng Keo lai ở tuổi 3, tuổi 5 và tuổi 7 trên địa bàn các huyện Kong Chro, KBang, la Grai, Đăk Đoa, Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36457
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.